COOKIE BELEID


Het doel van dit "Cookiebeleid" is om u te informeren en te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening voor de bescherming van persoonsgegevens, de e-Privacy Richtlijn 2002/58/EC en de nationale implementeringswetgeving met betrekking tot het gebruik van cookies door PETIT BATEAU.


1. WAT IS HET COOKIEBELEID EN WAT IS DE REIKWIJDTE ERVAN?

U wordt geïnformeerd dat tijdens uw bezoek aan websites en andere digitale ruimtes van PETIT BATEAU, cookies op uw apparatuur (computer, tablet of smartphone) kunnen worden opgeslagen. Ook kunnen we cookies gebruiken bij e-mails die aan u worden verstuurd of wanneer u een mobiele toepassing installeert.

Het Cookiebeleid geeft u de essentiële elementen betreffende hoe we cookies gebruiken en voor welk doel. Dit stelt ons in staat om ook uw rechten te specificeren.

Het is van toepassing op grond van het loutere feit van de publicatie ervan op onze website www.petit-bateau.be/nl/. De nieuwste online versie prevaleert boven alle andere.

Het Cookiebeleid vervangt het Beleid Voor De Bescherming Van Persoonsgegevens niet, dat hier raadpleegbaar is.


2. WAT IS EEN COOKIE?

Een « cookie » of "connectiehistoriek" staat elke actie toe die erop gericht is om via elektronische transmissie toegang te krijgen tot informatie die al is opgeslagen in de elektronische communicatie-eindapparatuur, of om informatie op te slaan op dergelijke apparatuur.


In de praktijk worden cookies in verschillende omgevingen gebruikt: website, e-mail, downloaden van software of een mobiele applicatie, enz ...


Een cookie is een klein tekstbestand (computer bestand) opgeslagen en/of gelezen door uw browser, op de harde schijf van uw apparaat (desktop of laptop, tablet maar ook smartphone) wanneer u een website of een andere digitale ruimte van PETIT BATEAU bezoekt.


Technisch en functioneel is er een onderscheid tussen vier types cookies:

Technische cookies, cookies die reageren op een actie van uwentwege op de website, noodzakelijk voor het gebruik van een bepaalde dienst of om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud.

De identificatie- en personalisatiecookies, cookies die ons in staat stellen u beter te leren kennen en te identificeren wanneer u terugkeert naar onze site.

De analyse- en prestatiecookies, cookies waarmee we kunnen overgaan tot diverse metingen: aantal bezoekers, bezochte pagina's.

De reclame- of targetingcookies, cookies die gegevens registreren waarmee we de weergave van advertenties aan individuele internetgebruikers kunnen controleren.


Op technisch niveau is er een grote verscheidenheid aan cookies zoals (niet-exhaustieve lijst):

- HTTP cookies ;

- « flash » cookies ;

- Het resultaat van de vingerafdrukberekening in het geval van "fingerprinting" (berekening van een unieke identificatiecode van de machine op basis van de configuratie ervan voor traceringsdoeleinden);

- Web beacons of "web bugs";

- ….

3. WAARVOOR DIENT EEN COOKIE?

Cookies zijn voornamelijk bedoeld om drie functies uit te voeren:


Functie 1 - De goede werking van de dienst(en):


- Door middel van de studie van technische statistieken waarmee de goede werking van de dienst kan worden gecontroleerd;

- Door het identificeren van foutmeldingen om eventuele technische problemen te verhelpen;

- Door de veiligheid van de gebruikersaccount te waarborgen (nieuwe authenticatie na een bepaalde periode).


Functie 2 - De verbetering van de PETIT BATEAU ervaring:


- In het bijzonder door de kwaliteit en snelheid van de gebruikerservaring te verbeteren, bijvoorbeeld door bij elk bezoek vooraf ingevulde velden aan te bieden;

- Door het optimaliseren van de ergonomie van de digitale omgeving of van de verschillende aangeboden functionaliteiten;

- Door het gebruik van deze omgeving in te stellen volgens de gebruiker, en aan te passen aan zijn voorkeuren, zoals het onthouden van de gebruikte standaardtaal;

- Door het bestuderen van de statistieken die met behulp van deze cookies worden verstrekt om de dienstverlening aan elke gebruiker te blijven verbeteren en aan te passen aan zijn ervaring.


Functie 3 - Economische functie


- Door gepersonaliseerde advertenties te versturen via zoekopdrachten van gebruikers. De geplaatste cookies stellen ons in staat om een advertentie aan te bieden aan de gebruiker die bij hem past en die hem zou kunnen interesseren (afhankelijk van de locatiegegevens, indien deze geactiveerd zijn of volgens de eerder verstrekte persoonlijke gegevens). Ze maken het ook mogelijk om statistieken en studies uit te voeren rond de aangeboden advertenties;

- Tot slot maken cookies het mogelijk om de activiteit op deze digitale omgeving te bestuderen en vast te leggen: aantal dagelijkse verbindingen, gekoppelde profielen, meest bezochte tijdstippen, enz ...


4. WELKE SOORTEN GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Er zijn veel onwaarheden rond cookies.


Cookies zijn geen "verklikkers" die ons in staat stellen om massaal informatie of informatie die van cruciaal belang is voor uw persoonlijke leven te verzamelen of nog om toegang te krijgen tot bedrijfsgeheimen.


Cookies stellen ons in staat om bijvoorbeeld de volgende zaken te verzamelen:

- IP- adres ;

- Gebruikers-ID;

- Sessie-ID;

- Gebruikerstaal van de internetgebruiker (en niet zijn moedertaal);

- Geolokalisatie gegevens (in sommige gevallen).


5. WIE HEEFT TOEGANG TOT DEZE GEGEVENS?

Toegang tot de gegevens die worden verzameld door het bedrijf via cookies is beperkt:


INTERNE ONTVANGERS

Afdeling Communicatie/Marketing


Afdeling Informatiesystemen


Algemeen management


Andere bedrijfsafdelingen indien nodig

EXTERNE ONTVANGERS

Adverteerders en/of reclamebureaus


Bedrijven gespecialiseerd in elektronische reclame


Technische dienstverleners6. WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

In toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679/EU, de E-Privacy Richtlijn 2002/58/EG, en de toepasselijke omzettingswetgeving, heeft u twee rechten:


- Instemmen met het gebruik, afhankelijk van de gebruikte cookies;


- Het recht om alle of een deel van de cookies uit te schakelen.


7. DE TOESTEMMING

De toestemming van de gebruiker is niet nodig voor zogenaamde "essentiële" cookies, i.e. wanneer ze nodig zijn voor de goede werking van de digitale omgeving (dit zijn cookies voor technisch gebruik).


Daarentegen is toestemming wel vereist voor cookies:

- In verband met gerichte reclameactiviteiten;

- Met betrekking tot het meten van het publiek;

- Gegenereerd door de knoppen voor het delen van informatie die doorverwijzen naar de verschillende sociale netwerken.


Daarom is toestemming vereist voor elke cookie die wordt gebruikt om het gedrag van de gebruiker te bestuderen.


Het Cookiebeleid is een informatief document. Het hoeft dus niet geaccepteerd te worden, het is aan u om het te lezen. Anderzijds, moet u wel instemmen met het gebruik van bepaalde cookies.


Deze toestemming is geformaliseerd door:

- een informatiebanner;

- een acceptatieknop op deze banner;

- de mogelijkheid om te klikken op de link waarmee u het volledige beleid kunt bekijken.


8. HOE KAN IK COOKIES UITSCHAKELEN / INSTELLEN?

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren die essentieel zijn voor de werking van het internet. Maar ze laten u ook toe om cookies allemaal te aanvaarden of te weigeren of zelfs om precies die cookies te selecteren die de gebruiker wenst te behouden.


Om dit te doen, heeft elke browser zijn eigen specifieke kenmerken, de instellingen blijven bijvoorbeeld relatief toegankelijk via hun helpmenu's:


Op Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Op Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ;

Op Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren ;

Op Opera:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies


VERDUIDELIJKING: PETIT BATEAU kan de duurzaamheid van deze URL's, noch de kwaliteit van de daarin opgenomen informatie garanderen.

Voor mobiele toepassingen, e-mail en sociale netwerken, nodigen wij u uit om de "configuratiegegevens" van uw account te raadplegen, die verschillen per platform en operator.


Wij wijzen u erop dat het instellen van uw browser om cookies te weigeren of te beperken, twee belangrijke gevolgen kan hebben:

- Het limiteren of beperken van de toegang tot een dienst, pagina of inhoud;

- Een minder goede PETIT BATEAU-ervaring hebben (noodzaak om bijvoorbeeld dezelfde informatie meerdere malen over te typen).


VERDUIDELIJKING: Het is onmogelijk om nauwkeuriger te zijn over de gevolgen van de deactivering van cookies, omdat alles afhangt van het type cookies dat wordt gedeactiveerd en het type deactivering dat door de gebruiker wordt uitgevoerd.

We vestigen ook uw aandacht op het feit dat, wanneer u bezwaar maakt tegen de installatie of het gebruik van cookies, een weigeringscookie kan worden geïnstalleerd op uw toestel. Totdat deze cookie wordt verwijderd, zal het niet langer mogelijk zijn om u te identificeren als iemand die het gebruik van cookies heeft geweigerd. Ook wanneer u instemt met de installatie van cookies, wordt een toestemmingscookie ingesteld.


9. GEBRUIK VAN COOKIES VAN DERDEN

Cookies van derden kunnen door partners of reclamebureaus worden geplaatst om de interesses van de gebruikers te identificeren via de producten of diensten die zij raadplegen op de website waarop dit Cookiebeleid betrekking heeft.

Ze kunnen worden verwijderd wanneer de betrokken digitale omgeving gebruikt wordt of wanneer de gebruiker op de advertentieruimte van deze laatste klikt.

Wij hebben geen controle over de cookies die worden geplaatst door bedrijven die in eigen naam handelen. Voor meer informatie, nodigen wij u uit om hun cookiebeleid te lezen.


10. WAT IS DE DUUR VAN DE BEWARING VAN DE GEGEVENS?

Cookies worden opgeslagen voor een periode van 13 maanden vanaf de datum van uw toestemming.


11. EVOLUTIE VAN DIT BELEID

Dit beleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangepast in geval van juridische of jurisprudentiële veranderingen, besluiten en aanbevelingen of praktijken.

Elke nieuwe versie van dit Cookiebeleid zal onder de aandacht worden gebracht van gebruikers online door de vorige versie van het Cookiebeleid te vervangen door de nieuwe versie.


12. VRAGEN OVER DIT BELEID?

Als u vragen heeft over dit Cookiebeleid, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Klantendienst:

- Dankzij het formulier "Contact" beschikbaar op het volgende adres: www.petit-bateau.be/nl/ons-contacteren/.


- Via de post: Klantendienst Petit Bateau, Avenue de la Toison d’Or 50, 1000 Bruxelles, Belgique