Wettelijke informatie


Garanties en verantwoordelijkheid

Petit Bateau heeft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om zowel de betrouwbaarheid van gegevens als een beveiligde toegang voor zijn websites www.petit-bateau.be en www.petit-bateau.nl te garanderen.

Petit Bateau kan echter, in geen geval, volledige uitsluiting even aangaande materiële fouten, technische defecten of andere gebreken.

Er kan eveneens geen enkele garantie gegeven worden betreffende de compatibiliteit van de website voor uw specifieke behoeftes en gebruik.

Petit Bateau kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die voortvloeit uit het gebruik van de website. De onderneming wijst eveneens alle aansprakelijkheid af betreffende gegevens die op andere websites verschijnen en die met de website van Petit Bateau verbonden kunnen worden via een koppeling of elke mogelijke andere manier.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:

De merknamen, logo’s, tekeningen, ontwerpen en meer algemeen alle kentekens op de website www.petit-bateau.be zijn exclusief eigendom van Petit Bateau.

Dientengevolge zal Petit Bateau van rechtswege vervolging instellen - met name voor namaak - tegen iedereen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, inbreuk op deze rechten maakt.

Petit Bateau deelt u ook mee dat de website beschermd is. In dat opzicht is Petit Bateau houder van de bestaande auteursrechten op elke pagina van deze website, de boomstructuur ervan en elk element op de website (foto’s, teksten, ...). Als dusdanig herinneren we u eraan dat elk gebruik of elke reproductie van eender welk element van de website strikt verboden is.


Bescherming van de persoonsgegevens:

In overeenstemming met de Belgische wet op de privacy van 8 december 1992 en de Nederlandse wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens worden alle gegevens, ingegeven door de klant, enkel gebruikt voor promotionele doeleinden en intern klantenbeheer gebruikt. De klant heeft recht op communicatie van de persoonlijke gegevens via schriftelijke aanvraag. De klant heeft het recht om, via schrijven aan volgend adres, het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor promotionele doeleinden te weigeren:
Petit Bateau, Avenue de la Toison d’Or 50,
1000 Bruxelles, Belgique


Redacteur van de website:
MS Belgique S.A.
Petit Bateau, Avenue de la Toison d’Or 50, 1000 Bruxelles, Belgique
Telefoonnummer: +32 (0) 505 82 621 / +31 20 241 6128
E-mailadres: contacts@be.petitbateau-clients.com
Btw-nummer: BE 0479700731
Ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen Ondernemingsnummer: 0479700731


Verantwoordelijke publicatie van de website:
Jean-Christophe SELLES


Hoster:
SALESFORCE.COM EMEA Limited,
Head Office : Floor 26 Salesforce Tower – 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY, United Kingdom


Site : www.petit-bateau.be

online: 15/10/2018