Algemene verkoopvoorwaarden

AVV: VERKOOP OP PETIT BATEAU ONLINEWINKEL

VOORWOORD

De verkoopwebsite www.petit-bateau.be/nl/ (hierna de «Website» genoemd) is een elektronische handelswebsite die via het internetnetwerk bereikbaar is en voor elke gebruiker van dit netwerk (hierna «Internetgebruiker» genoemd) open is.

Hij wordt uitgegeven door de naamloze vennootschap MS Belgique met zijn sociale zetel te Guldenvlieslaan 50, 1000 Brussel, België, ingeschreven bij het handelsregister met nummer 0479.700.731. (hierna «Petit Bateau» genoemd)

Op deze Website kan Petit Bateau of Petit Bateau Nederland (met zetel te Van Baerlestraat 1071 AN Amsterdam, Nederland, en geregistreerd onder het nummer KvK Breda 20106391) textielproducten, kinderverzorgingsproducten en accessoires gemaakt door en/of Petit Bateau of zijn eventuele handelspartners (hierna «Producten» genoemd) verkopen aan Internetgebruikers die op deze Website surfen (hierna «Klanten» genoemd). Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt afgesproken dat de Klant en Petit Bateau samen de «Partijen» en individueel «Partij» genoemd worden en dat de Klant die een bestelling bevestigd heeft, «Koper» genoemd wordt.

Er wordt bepaald dat de Producten voor particulieren bedoeld zijn en voor een persoonlijk gebruik voor de Klant bestemd zijn, zonder dat de Producten op professionele wijze gebruikt worden. Als zodanig behoudt Petit Bateau zich het recht om elke bestelling die in zijn mening overdreven is te weigeren.

Elke bestelling van een Product op de Website houdt in dat de Koper met deze algemene verkoopsvoorwaarden akkoord gaat.

Petit Bateau behoudt zich het recht voor om op elk moment deze algemene verkoopsvoorwaarden aan te passen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. De toepasbare algemene verkoopsvoorwaarden zijn diegene die op de datum van de bestelling van kracht zijn.

ARTIKEL 1. VOORWERP

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de rechten en plichten van de Partijen die voortvloeien uit de online verkoop van de Producten die op de Website worden aangeboden, met uitsluiting van elk ander document.

Het productaanbod is beperkt tot België en Nederland.

Producten die via deze Website aan consumenten gevestigd in België worden aangeboden, worden door MS BELGIQUE verkocht.

Producten die via de Website aan consumenten gevestigd in Nederland worden aangeboden, worden door PETIT BATEAU NEDERLAND verkocht.

ARTIKEL 2. PRODUCTEN - PRIJZEN

2.1. Producten

Alleen de Producten die op de Website staan op de dag dat de Klant ze raadpleegt, worden te koop aangeboden. Het productaanbod is beperkt tot België en Nederland. Product- en prijsaanbiedingen zijn geldig, zolang de voorraad strekt, als ze op de Website te zien zijn.

De weergegeven foto’s ter illustratie van de Producten zijn niet contractueel. De Klant wordt gevraagd om de beschrijving van elk Product te lezen om de eigenschappen ervan te weten te komen.

“Point Bleu”-producten: Permanente producten die uit alle promotionele aanbiedingen zijn uitgesloten.

2.2. Prijs

De prijzen worden aangeduid in euro, inclusief btw, exclusief leveringskosten.

De belasting over de toegevoegde waarde is deze die op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling geldt op het Belgische of Nederlandse grondgebied.

De toegepaste prijzen zijn deze die op het moment van het plaatsen van de bestelling op de Website staan.

Voor zover nodig wordt het vaste bedrag van de bijdrage in de voorbereidings en leveringskosten aan de Klant meegedeeld op de samenvatting van de inhoud van het winkelmandje vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

ARTIKEL 3. BESTELLING

3.1 Registratie van de bestelling

De Klant, die een bestelling wenst te plaatsen, kiest het (de) Product(en) naar keuze en voegt het/ze toe aan zijn winkelmandje door te klikken op “Toevoegen aan winkelmandje”.

De Klant kan te allen tijde:

- het aantal Producten in zijn winkelmandje controleren en gedetailleerde informatie over elk van deze producten krijgen door op het pictogram “Mijn winkelmandje” te klikken,

- verdergaan met het selecteren van Producten door op de knop “Verder winkelen” te klikken,

- zijn bestelling voltooien door op de knop “Bestellen” te klikken.

Elke nieuwe Klant moet de velden invullen die hem worden voorgesteld om zijn klantenaccount aan te maken nadat hij op de knop “Winkelmandje valideren” heeft geklikt. De Klant dient het hem ter beschikking gestelde formulier nauwkeurig in te vullen, waarop hij in het bijzonder de informatie moet vermelden die nodig is voor zijn identificatie, met inbegrip van een geldig e-mailadres en een wachtwoord naar keuze, dat vervolgens wordt gebruikt om zich te identificeren op de Website.

Het door de Klant gekozen wachtwoord moet minstens 8 tekens lang zijn, inclusief hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. Het is persoonlijk en vertrouwelijk.

Na het aanmaken van zijn klantenaccount heeft de Klant de mogelijkheid om deel te nemen aan het getrouwheidsprogramma "Petit Bateau et moi / Petit Bateau en ik" door de contactmethode(s) (sms en/of e-mail) te kiezen en te klikken op de knop "Ik doe mee".

Elke Klant die al een klantenaccount heeft, moet zich na het klikken op de knop “Bestellen” identificeren door zijn e-mailadres en wachtwoord in te voeren.

Klant aanvaardt dat het invoeren van deze twee identificatiemiddelen zijn identiteit bewijst.

Het verstrekken van persoonsgegevens die in het kader van de verkoop op afstand worden verzameld, is verplicht, aangezien deze informatie noodzakelijk is voor de verwerking en levering van de bestellingen, alsook voor het opstellen van de facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk.

De Klant heeft op het scherm een overzichtsrubriek van zijn winkelmandje, waarin het volgende wordt weergegeven:

- De afbeeldingen van de Producten in het mandje

- Indien van toepassing, de cadeau-optie (Producten aangeboden in een geschenkverpakking met een gepersonaliseerde boodschap)

- Indien van toepassing, het bedrag van de door de Klant genoten voordelen

- Het vaste bedrag van de bijdrage in de leveringskosten

- Het subtotaal van de bestelling exclusief optie(s)

- Het totaalbedrag van de bestelling inclusief belastingen

Wanneer de Klant de bestelling wil voortzetten, moet hij op de knop “Bestellen” klikken.

Zelfs na de volgende stap, “Levering”, heeft de Klant de mogelijkheid om terug te keren naar zijn winkelmandje wanneer hij dat wenst. Aangezien de rubrieken “Winkelmandje”, “Levering” en “Betaling” op dezelfde pagina staan, heeft de Klant de mogelijkheid om tussen deze drie rubrieken te navigeren.

Wanneer de Klant zich in de rubriek “Levering” bevindt, wordt hem vervolgens gevraagd zijn leveringskeuze in te voeren: thuis of op in de boetiek. Voor meer details: zie artikel 4. De Klant moet ook het facturatieadres en het leveringsadres van de Producten vermelden.

Zodra deze stap is voltooid, wordt de Klant uitgenodigd om op de knop “Doorgaan” te klikken waarmee hij/zij toegang krijgt tot de rubriek “Betaling” (zie artikel 3.3 hieronder).

De Klant heeft geen toegang tot de volgende stap (betaling van de bestelling) zonder kennis te nemen van de algemene verkoopsvoorwaarden die hij aanvaardt en van zijn herroepingsrecht waarvan hij erkent op de hoogte te zijn gesteld door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken. De Klant bevestigt vervolgens zijn bestelling door te klikken op de knop “Valideren en betalen”; de Klant wordt dan Koper.

3.2 Validatie/bevestiging van de bestelling

Het verkoopcontract tussen de Koper en Petit Bateau komt tot stand op het moment dat de Koper zijn bestelling bevestigt (zie artikel 3.4 hieronder).

Tussen het ogenblik waarop de Koper de betaling van zijn bestelling uitvoert en het ogenblik waarop Petit Bateau aan de Koper de bevestigingsmail van de bestelling stuurt, behoudt Petit Bateau zich het recht voor om de bestelling niet te aanvaarden in geval van:

- Overschrijding van de in de aanhef van deze overeenkomst aangegeven limiet,

- Bestaand(e) geschil(en) met de Koper,

- Gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling door de Koper,

- Weigering van toestemming tot betaling door bankinstellingen,

- Er wettige redenen zijn (het Product is niet beschikbaar, abnormale vraag, kwade trouw van de Koper, ...).

3.3 Betaling

De door de Koper verschuldigde prijs is het bedrag dat vermeld staat op de samenvattende bestelbon die de Klant heeft gelezen alvorens zijn bestelling te bevestigen. De prijs wordt vervolgens aan het einde van de betaling herhaald in de orderbevestiging, een samenvattend document dat Petit Bateau per e-mail verstuurt naar het e-mailadres van de Koper.

De kaart of Paypal rekening wordt op het moment van bestellen gedebiteerd. Het gedebiteerde bedrag komt overeen met het (de) door de klant bestelde product(en) plus het, indien van toepassing de bijdrage voor de door de koper gekozen optie cadeau.

Indien producten niet meer beschikbaar zijn tussen het moment van bestellen en de verzending, betaalt Petit Bateau de klant terug voor de niet-beschikbare producten.

Betaling met bankkaart

De Klant betaalt zijn bestelling met een bankkaart (Visa, Eurocard/Mastercard, American Express) in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel.

Om zijn bestelling met een bankkaart te betalen, moet de Koper de naam van de kaarthouder, het nummer van zijn bankkaart en, afhankelijk van het type bankkaart, de vervaldatum van de kaart en het cryptogramnummer (3-cijferig nummer op de achterzijde van zijn bankkaart) doorgeven.

Betaling met BANCONTACT

De Koper heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te betalen door gebruik te maken van de BANCONTACT betalingsoplossing. In dat geval moet de Koper het nummer van zijn BANCONTACT-kaart en de vervaldatum doorgeven. De kaart zal ten vroegste worden gedebiteerd wanneer de bestelling is voltooid. Het gedebiteerde bedrag zal in elk geval overeenstemmen met het (de) werkelijk door Petit Bateau verzonden Product(en). Voor meer informatie over de veiligheid van de transacties tussen BANCONTACT en de bank van de Koper kan de Koper contact opnemen met BANCONTACT.

Betaling met iDEAL

De Koper heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te betalen door gebruik te maken van de IDEAL betalingsoplossing. In dat geval dient de Koper na de keuze van iDEAL als betaalmiddel voor de bestelling zijn bank te selecteren, waarna hij automatisch wordt doorverwezen naar het door de bank ingestelde betaalplatform. De Koper zal dan verbinding moeten maken met de persoonlijke klantenrekening die hij bij zijn bank heeft en alle door zijn bank vereiste velden moeten invullen om tot de betaling van zijn bestelling over te gaan. Zodra de betaling is voltooid zal de Koper worden doorverwezen naar de Website. Voor meer informatie over de veiligheid van de transacties via de iDEAL-oplossing nodigt Petit Bateau de Koper uit om contact op te nemen met zijn bank.

De kaart wordt ten vroegste gedebiteerd wanneer de bestelling is afgerond. In elk geval zal het gedebiteerde bedrag overeenkomen met het (de) Product(en) dat (die) daadwerkelijk door Petit Bateau is (zijn) verzonden.

Er wordt benadrukt dat de Koper, om zijn betaling met een bankkaart uit te voeren, automatisch naar een betaalserver wordt overgedragen.

De server is beveiligd door S.S.L. (Secure Socket Layer) om alle gegevens met betrekking tot de betaalmiddelen zo goed mogelijk te beschermen en om ervoor te zorgen dat de bankgegevens van de Koper op geen enkel moment via het computersysteem van Petit Bateau worden doorgegeven.

Betaling met PayPal

Bij de bevestiging van de bestelling geeft de Klant, met een Paypal account, zijn e-mailadres dat verbonden is met zijn PayPal account en zijn PayPal wachtwoord in. PayPal codeert alle informatie die de Klant hem voor de creatie van zijn account heeft meegedeeld. Zo krijgt Petit Bateau geen enkele informatie buiten het e-mailadres van de Klant te zien. De financiële en persoonlijke informatie wordt automatisch gecodeerd bij het versturen van alle gevoelige informatie naar de PAYPAL servers.

Voor meer informatie over de veiligheid van de transacties tussen PAYPAL en de bank van de Klant vraagt Petit Bateau deze laatste zich tot het bedrijf PAYPAL te wenden.

Beveiligde betaling

De Europese regelgeving heeft bepalingen ingevoerd om de veiligheid van elektronische betalingen, met name via internet, te verhogen en de toegang tot online bankieren veiliger te maken. Zo volstaat vanaf 14 september 2019 het gebruik van de per sms ontvangen code voor de authenticatie van deze verrichtingen niet meer en wordt deze geleidelijk versterkt door middel van een systeem dat aan de nieuwe regelgeving voldoet. Deze nieuwe systemen kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op een applicatie voor de smartphone of een SIM-kaart (compatibel met alle mobiele telefoons) die de invoer van een geheime code of de verificatie van biometrische gegevens vereist. Deze oplossingen worden door banken en betalingsdienstaanbieders gekozen en aan hun klanten aangeboden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw bank of uw gebruikelijke betalingsdienstaanbieder.

3.4. Bevestiging van de bestelling van de Koper

Op het einde van de betaling van de bestelling door de Koper, kan deze een eerste e-mail ontvangen die aangeeft dat zijn bestelling in afwachting is van de validatie.

Indien de bestelling van de Koper voldoet aan de geldigheidsvoorwaarden zoals gedefinieerd in artikelen 3.2 en 3.3, ontvangt deze laatste, uiterlijk voor de levering, een tweede e-mail waarin hem wordt meegedeeld dat zijn bestelling wordt geregistreerd met een samenvatting van de bestelde Producten en de algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling.

Deze bevestigingsmail bevat alle elementen van de overeenkomst tussen de partijen.

De samenvattende bestelbon is opgenomen in de registers van Petit Bateau, die eveneens op een betrouwbare en duurzame drager worden bijgehouden.

De Koper ontvangt een e-mail waarin hij op de hoogte wordt gebracht van de onbeschikbaarheid van het (de) bestelde Product(en).

3.5. Bestelling gepersonaliseerde producten enkel via de Website

De dienst Productpersonalisatie is alleen beschikbaar op de Website.

Om zijn bestelling van één of meerdere gepersonaliseerde producten te valideren, moet de Klant de preview van de tekst die hij heeft gekozen valideren om te controleren of het te borduren bericht overeenstemt, in het bijzonder: de kleur, de lettergrootte, de typografie en de inhoud van het bericht.

De validatie door deze Klant impliceert zijn volledige aanvaarding van het borduurwerk van de tekst zoals deze aan Petit Bateau is voorgelegd.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de gekozen tekst om zijn Product te personaliseren en verbindt zich ertoe :

- de bestaande intellectuele-eigendomsrechten na te leven (met name: handelsmerken, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, enz, ...);

- geen tekst in te dienen waarvan de inhoud illegaal of in strijd met de goede zeden zou kunnen blijken (met name pornografisch, pedofiel, racistisch, ...).

Petit Bateau kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de keuze van de te borduren teksten door de Klant.

Petit Bateau behoudt zich echter het recht voor om elke bestelling van gepersonaliseerde Producten die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, te annuleren.

Gepersonaliseerde Producten kunnen niet worden geruild of terugbetaald en komen niet in aanmerking voor het herroepingsrecht. Anderzijds genieten de gepersonaliseerde Producten altijd de wettelijke garanties zoals bedoeld in onderstaand artikel 7.

ARTIKEL 4. LEVERING

4.1. Levering aan thuis

De Producten besteld door de Koper worden alleen in België en Nederland geleverd op het adres dat door de Koper werd opgegeven en vergezeld van een leveringsbon, middels een forfaitaire bijdrage aan de voorbereidings- en leveringskosten. De Koper heeft de mogelijkheid om de Producten op een ander adres dan het zijne te laten leveren.

Petit Bateau zal haar best doen om de bestelling te leveren binnen een gemiddelde termijn van 4 tot 5 werkdagen en maximum 7 werkdagen vanaf de dag na de betaling van de bestelling. In ieder geval kan Petit Bateau niet verantwoordelijk worden gesteld van een vertraging die haar niet direct toerekenbaar is (vertraging van DPD bijvoorbeeld).

4.2. Levering in de winkel*

De Koper kan ook kiezen voor een gratis levering in de deelnemende boetieks gelegen in in België en Nederland die deze dienst aanbiedt. Petit Bateau zal de bestelling leveren binnen een termijn van vijf (5) werkdagen vanaf de betaling van de bestelling door de Koper.

Van zodra de bestelling geleverd is in een boetiek, wordt de Koper verwittigd (via e-mail/of eventueel sms) dat hij zijn bestelling mag komen ophalen binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen. De bestelling wordt hem overhandigd op vertoon van een identiteitsbewijs en/ of de factuur. Indien de bestelling niet binnen 15 dagen afgehaald wordt door de klant, zal Petit Bateau deze annuleren en terugbetalen.

* Petit Bateau behoudt zich het recht voor om de levering in de boetiek op elk moment te deactiveren (bv: Solden, Online Privé Verkoop, enz.).

4.3. Levering in een afhaalpunt met Mondial Relay*

De koper kan kiezen voor levering via Mondial Relay (buurtwinkels, automatische zendingen). Petit Bateau levert de bestelling binnen één (1) tot vier (4) werkdagen in België en één (1) tot vijf (5) werkdagen in Nederland, vanaf de plaatsing van de bestelling door de Koper. Bestellingen die op vrijdagmiddag, zaterdag of zondag op de Website of op de App worden geplaatst, zullen de daaropvolgende maandag worden verwerkt.

Bestellingen die op een feestdag op de Website of de App worden geplaatst, worden eveneens op de volgende werkdag verwerkt. De door de Koper bestelde Producten worden alleen in België en in Nederland geleverd door Mondial Relay, vergezeld van een leveringsbon en, in voorkomend geval, een forfaitair bedrag om de leveringskosten te dekken.

Vanaf het moment waarop de bestelling door Mondial Relay wordt geleverd, zal deze gedurende een beperkte periode van veertien (8) werkdagen ter beschikking worden gesteld in het Afhaalpunt van de keuze van de Koper. De bestelling wordt overhandigd op vertoon van een identiteitsbewijs en het afhaalbewijs (of het pakketnummer indien dat niet mogelijk is). Indien de bestelling in een "Pickup Station" wordt geleverd, beschikt de Koper over een termijn van acht (8) werkdagen om het pakje af te halen. De ontvangst van de bestelling in het depot van het "Pickup Station" gebeurt met een identificatienummer en een pincode die per e-mail en/of sms (persoonlijke en vertrouwelijke informatie) worden verstuurd.

Indien het Afhaalpunt volzet of gesloten is, zal de bestelling automatisch naar het dichtstbijzijnde Afhaalpunt worden gebracht, naargelang de beschikbaarheid. Indien de bestelling niet wordt afgehaald door de Koper binnen de hierboven aangegeven termijn, wordt de bestelling teruggestuurd naar Petit Bateau en zal deze laatste overgaan tot de annulering en terugbetaling van de bestelling.

ARTIKEL 5. ONTVANGST VAN DE BESTELLING

Bij ontvangst van de bestelling controleert de Koper of de ontvangen Producten met zijn bestelling overeenstemmen. Elke afwijking betreffende de levering (namelijk: ontbrekende of beschadigde Producten, beschadigde verpakking) moet verplicht binnen de 14 dagen na ontvangst van de Producten aan de Petit Bateau klantendienst meegedeeld worden op het volgende adres:

- via de post door naar het volgende adres te schrijven: Petit Bateau Galeries Louise – retour internet – Avenue de la Toison d’Or 50, 1000 Bruxelles, Belgique

- via e-mail in de rubriek «Contact» op de Website www.petit-bateau.be/nl/.

- via telefoon op +32 (0) 505 82 621 / +31 20 241 6128, van maandag tot donderdag van 10 u. tot 17 u., vrijdag van 10 u. tot 15 u.

Behoudens wettelijke redenen wordt elke klacht na de 14 dagen die volgen op de ontvangst van de Producten onontvankelijk verklaard en is Petit Bateau niet langer verantwoordelijk.

Petit Bateau behoudt zich het recht voor om de Koper te vragen alle foute of beschadigde Producten terug te sturen.

Bij een abnormale of onrechtmatige terugzending kan Petit Bateau weigeren nog een latere bestelling uit te voeren.

ARTIKEL 6. HERROEPINGSRECHT

De Koper beschikt over veertien (14) werkdagen de tijd om de Producten die hij besteld heeft op zijn kosten en zonder opgave van reden terug te sturen. De Producten moeten in hun originele staat en verpakking naar het volgende adres gestuurd worden: Petit Bateau Galeries Louise – retour internet – Avenue de la Toison d’Or 50, 1000 Bruxelles, Belgique en vergezeld zijn van een terugzendingsformulier (op de Website beschikbaar in de rubriek «Mijn Bestellingen» - in te vullen en te printen) of het nummer van het retourticket (toegekend door de Website in de rubriek «Mijn bestellingen»).

De termijn van 14 dagen geldt vanaf de datum waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de Producten fysiek in bezit neemt.

Indien aan deze voorwaarden voldaan wordt en indien alle Producten van de bestelling worden teruggestuurd, stort Petit Bateau alle betalingen die de Koper tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door Petit Bateau geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Petit Bateau op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de Klant de overeenkomst te herroepen, terug. Petit Bateau mag wachten met terugbetaling tot zij de Producten heeft teruggekregen, of de Klant heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. geldt geen herroepingsrecht voor Producten die volgens de specificaties van de consument vervaardigd of gepersonaliseerd werden.

De Koper kan zich voor de gepersonaliseerde Producten dus niet op het herroepingsrecht beroepen.

ARTIKEL 7. GARANTIE

Behoudens bepalingen in het Belgisch Wetboek Economisch recht en het Nederlands Burgerlijk Wetboek die een grotere bescherming aan de Koper zouden bieden, gelden de volgende regels.

Al onze Producten genieten van de wettelijke garanties, op voorwaarde dat ze normaal gebruikt werden en dat de onderhoudsinstructies zijn opgevolgd.

Wettelijke garantie van de correcte levering

De verkoper levert een goed dat conform is met de overeenkomst en is hij aansprakelijk voor elke non-conformiteit op het moment van de levering.

Hij is ook aansprakelijk voor non-conformiteiten die het gevolg zijn van de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze hem op grond van de overeenkomst in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Het goed is conform de overeenkomst:

1° Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een gelijkaardige goed wordt verwacht en, indien van toepassing:

- indien het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten heeft die de verkoper aan de koper heeft voorgesteld in de vorm van een monster of model;

- als het, rekening houdend met de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, in het bijzonder bij reclame of op de etikettering, de kwaliteiten bezit die een koper legitiem mag verwachten;

2° Of indien het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor elk bijzonder gebruik waar de koper naar op zoek was, dat ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.

Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zo sterk verminderen, dat de koper het niet of aan een lagere prijs zou hebben verkregen als hij deze had gekend.

In geval van een rechtsvordering betreffende de wettelijke conformiteitsgarantie :

- De rechtsvordering als gevolg van het gebrek aan conformiteit verjaart (2) twee jaar na de levering van het goed.

- Bij non-conformiteit kiest de koper tussen het herstel en de vervanging van het goed. De verkoper mag echter niet volgens de keuze van de koper handelen indien deze keuze kosten met zich meebrengt die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere modaliteit, rekening houdend met de waarde van het goed of het belang van het gebrek. Hij is dan verplicht om, tenzij dit niet mogelijk is, volgens de door de koper niet-gekozen methode te handelen.

- De non-conformiteit binnen een termijn van (24) vierentwintig maanden na levering van het goed wordt verondersteld te bestaan op het moment van levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen

De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing onafhankelijk van de handelsgarantie die Petit Bateau verleent onder de voorwaarden van artikel 8 van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

In geval van uitvoering van de garantie tegen verborgen gebreken:

- De koper heeft de keuze om het voorwerp terug te bezorgen en de prijs te laten terugbetalen, of om het voorwerp te behouden en een deel van de prijs, door deskundigen vastgesteld, te laten terugbetalen.

- De rechtsvordering die voortvloeit uit de koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen (2) twee jaar na de ontdekking van het gebrek

Indien de Koper binnen de bovenvermelde termijnen een non-conformiteit of een gebrek aan één of meerdere Producten vaststelt, kan hij de Producten terugsturen op het volgende adres: Petit Bateau Galeries Louise – retour internet – Avenue de la Toison d’Or 50, 1000 Bruxelles, Belgique of bezoek een Petit Bateau boetiek, of contact opnemen met de Klantendienst van Petit Bateau op +32 (0) 505 82 621 / +31 20 241 6128 (van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur, en vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur) die de te volgen procedure zal bevestigen.

Als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, ruilt Petit Bateau het (de) Product(en) met de non-conformiteiten of bewezen gebreken, waarvan de oorsprong inderdaad aan Petit Bateau kan worden toegeschreven, of betaalt Petit Bateau de Koper het bedrag van het (de) Product(en) terug, evenals de kosten voor de terugzending van de door de Koper betaalde Producten, indien van toepassing.

ARTIKEL 8. OMRUILINGEN EN TERUGBETALEN

De koper kan contact opnemen met de consumentendienst die hem zal meedelen welke procedure moet worden gevolgd.

Producten die op de site worden gekocht, kunnen onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen :

- omruiling in de winkel, met uitzondering van een eventuele terugbetaling.

- terugbetaling op de site, met uitzondering van omruilingen.

In geval van aankoop van een set bestaande uit verschillende producten (set ondergoed, verrassingstasje...), zal enkel het geheel van de producten waaruit deze set bestaat het voorwerp kunnen uitmaken van een omruiling of een terugbetaling volgens de procedure beschreven in onderhavig artikel, waarbij de set ondeelbaar is. De omruiling of terugbetaling van een of meer producten die deel uitmaken van de set is derhalve uitgesloten.

8.1. Omruilingen*

Onverminderd de bepalingen van de wettelijke garantie en onder voorbehoud van de bepalingen van dit artikel, kan de koper zich tot een Petit Bateau boetiek wenden om een product om te ruilen binnen de hierna vermelde termijnen :

- 45 dagen indien de koper lid is van het getrouwheidsprogramma "The big family" (op voorwaarde dat dit lidmaatschap geldig was op de dag van aankoop van het betreffende product);

- 30 dagen.

Ruilen van afgeprijsde artikelen vindt plaats onder dezelfde algemene voorwaarden.

In afwijking van het bovenstaande kunnen producten die tijdens de uitverkoop zijn afgeprijsd, binnen 15 dagen worden geruild.

Deze verschillende termijnen lopen :

- vanaf de datum van levering van de producten op het door de koper opgegeven leveringsadres (en bij gebreke daarvan vanaf de datum van de eerste aanbieding van het pakket dat de producten bevat),

- of vanaf de dag waarop de koper door Petit Bateau op de hoogte wordt gebracht van de levering van zijn bestelling in de winkel, ingeval de koper voor deze leveringsdienst heeft geopteerd,

Op maat gemaakte producten, producten met de vermelding "Exclusief online" en producten die zijn afgeprijsd tijdens "(SUPER) Outlet Days" komen niet in aanmerking voor omruiling.

Alleen producten die ongedragen en ongewassen zijn, hun originele etiket hebben en in hun originele verpakking zitten (die geopend kan zijn geweest), worden omgeruild op vertoon van de factuur die per e-mail is ontvangen bij verzending van het pakket.

De prijs van het (de) nieuwe Product(en) moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan de prijs van het (de) om te ruilen product(en) zoals betaald door de koper op de site (inclusief eventuele prijskortingen). De koper kan het verschil betalen met om het even welk betaalmiddel dat door de winkel wordt aanvaard.

* Het ruilen van schoenen zal alleen mogelijk zijn in de winkels die ze verkopen.

8.2. Terugbetalingen

Onverminderd de bepalingen van de wettelijke garantie, noch van het herroepingsrecht en onder voorbehoud van de bepalingen van dit artikel, kan de koper op eigen kosten het (de) product(en) die hij op de site heeft besteld, terugsturen indien hij er niet tevreden over is binnen de volgende termijnen :

-45 dagen indien de koper lid is van het getrouwheidsprogramma "The big family" (op voorwaarde dat dit lidmaatschap geldig was op de dag van aankoop van het betreffende product), of

-30 dagen.

Deze termijn loopt :

-vanaf de datum van levering van de producten op het door de koper opgegeven leveringsadres (en bij gebreke daarvan vanaf de datum van de eerste aanbieding van het pakket dat de producten bevat)

-of vanaf de dag waarop de koper door Petit Bateau op de hoogte wordt gebracht van de levering van zijn bestelling in de winkel, ingeval de koper voor deze leveringsdienst heeft geopteerd,

Voor elk(alle) product(en) gekocht tussen 22 november 2022 en 25 december 2022, de koper kan tot en met 31 januari 2023 op eigen kosten elk(alle) product(en) dat(die) hij/zij via de webite of de app heeft besteld terugsturen indien hij/zij er niet helemaal tevreden over is.

Op maat gemaakte producten komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

Om de terugbetaling van de producten te verkrijgen, moet de koper ze terugsturen door naar de rubriek "Mijn account - Bestellingen en terugzendingen" van de site te gaan om zijn aanvraag voor terugzending te registreren of door contact op te nemen met de Petit Bateau klantendienst die hem zal meedelen welke procedure hij moet volgen. Na dit verzoek tot terugzending op de site te hebben gedaan, moet de koper het (de) product(en) op zijn kosten, in zijn (hun) originele verpakking (die geopend kan zijn geweest), ongedragen, ongewassen, voorzien van zijn (hun) originele etiket, terugzenden naar het volgende adres Petit Bateau Galeries Louise - retour internet - Gulden Vlieslaan 50, 1000 Brussel, België. Het (de) aldus teruggezonden product(en) moet(en) vergezeld zijn van een retourformulier (ingevuld en afgedrukt in de rubriek "Mijn Account - Bestellingen en Retourzendingen" op de site) of van het retourticketnummer (toegekend door de site in de rubriek "Mijn Bestellingen") en van de factuur die per e-mail werd ontvangen bij de verzending van het pakket. Als aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, zal Petit Bateau de koper terugbetalen, ten laatste 10 dagen nadat Petit Bateau het (de) teruggezonden product(en) heeft ontvangen. Het terugbetaalde bedrag stemt overeen met het bedrag van het (de) teruggezonden product(en) (door de koper op de site betaalde prijs, met aftrek van eventuele prijskortingen), met dien verstande dat de leveringskosten en de kosten voor de terugzending van het (de) betrokken product(en) ten laste van de koper blijven.

ARTIKEL 9. BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN COOKIEBELEID

Het Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, vindt u hier.

Het Cookiebeleid vindt u hier.

ARTIKEL 10. DIVERSE BEPALINGEN

10.1 Web beacons

Sommige webpagina's van de Website kunnen web beacons bevatten waarmee die toelaten om het aantal bezoekers van de Website te tellen en/of Petit Bateau van een aantal indicatoren te voorzien.

Deze web beacons kunnen bij sommige van onze partners worden gebruikt, in het bijzonder om de effectiviteit van de Website te meten en te verbeteren.

In ieder geval is de informatie verkregen via deze web beacons strikt anoniem en maken zij het eenvoudigweg mogelijk om statistieken te verzamelen over het gebruik van bepaalde pagina's van de Website, om zo de klanten van onze Website beter van dienst te zijn.

10.2 Overmacht

PETIT BATEAU is niet aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van dit contract, indien deze niet-nakoming het gevolg is van de Klant of van een geval van overmacht.

Petit Bateau brengt de Klant/Koper op de hoogte van een geval van overmacht, binnen 5 (vijf) werkdagen na het ontstaan ervan.

De partijen komen overeen om zo spoedig mogelijk met elkaar te overleggen om de voorwaarden voor de verwerking van de bestelling tijdens de duur van de overmacht vast te stellen.

Na een periode van (een) maand onderbreking als gevolg van overmacht worden de partijen van hun verplichtingen jegens elkaar ontslagen. Indien nodig betaalt Petit Bateau de Koper zo snel mogelijk het bedrag van zijn bestelling terug.

10.3. Gehele contract

Deze algemene verkoopsvoorwaarden en de orderbevestiging die Petit Bateau aan de Koper stuurt, vormen een contractueel geheel met een samenvatting van alle overeenkomsten tussen de Partijen.

10.4. Bewaring en archivering van transacties

Facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die overeenstemt met een getrouwe en duurzame kopie.

10.5. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbanken

De contractuele relatie tussen MS Belgique en klanten die in België zijn gevestigd zijn onderworpen aan de Belgische wet. Alle betwistingen tussen MS Belgique en klanten die in België zijn gevestigd, vallen onder de bevoegdheid van de (Belgische) rechtbanken van Brussel.

De contractuele relatie tussen Petit Bateau Nederland en Koperklanten die in Nederland zijn gevestigd, zijn onderworpen aan de Nederlandse wet. Alle betwistingen tussen Petit Bateau Nederland Petit Bateau Nederland en klanten die in Nederland zijn gevestigd, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Amsterdam

De geschenkkaart van Petit Bateau

is verkrijgbaar

in de winkels van Petit Bateau in België (in fysieke vorm)

en op www.petit-bateau.be/nl (in digitale vorm).

U kunt uw aankopen in België en in Nederland met de geschenkkaart betalen in de winkels van Petit Bateau en op www.petit-bateau.be/nl. Ze is bruikbaar in één of meerdere aankopen, zover de waarde reikt (van 10 tot 500 euro), en kan worden aangevuld met een andere betaalwijze. De geschenkkaart van Petit Bateau is na aankoopdatum 1 jaar geldig. Het beschikbare saldo is bruikbaar tot de vervaldatum van de geschenkkaart. U kunt het saldo en de vervaldatum van de geschenkkaart opvragen aan de kassa's van de winkels van Petit Bateau in België en op www.petit-bateau.be. De geschenkkaart is niet herlaadbaar of terugbetaalbaar. Voor de geschenkkaart die werd gekocht op www.petit-bateau.be geldt een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst.

De producten die met de geschenkkaart werden gekocht kunnen niet worden terugbetaald, maar ze kunnen wel worden omgeruild volgens de voorwaarden voor de omruiling van producten die werden gekocht via traditionele betaalmiddelen (de voorwaarden staan op het kasticket en op https://www.petit-bateau.be/nl/algemene-verkoopvoorwaarden). De firma Petit Bateau behoudt zich het recht voor om de voorwaarden voor het gebruik van haar geschenkkaart op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en zal de klanten hierover informeren op zijn website www.petit-bateau.be. De firma Petit Bateau wijst elke verantwoordelijkheid in het geval van verlies, diefstal, verstrijken van de vervaldatum of beschadiging af. Bel voor meer informatie naar de klantendienst van Petit Bateau op het nummer 0032 (0)2 456 93 70, van maandag tot donderdag van 9 tot 17 uur en op vrijdag van 9 tot 15 uur.

De gegevens die GlobalPOS verzamelt voor rekening van Petit Bateau, de verwerkingsverantwoordelijke, zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling van geschenkbonnen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de goede uitvoering van uw bestelling. Deze gegevens zijn bestemd voor de diensten van Petit Bateau belast met de klanten en voor zijn gegevensverwerkers, voor een goede uitvoering van deze doelstelling. Uw gegevens zullen maximaal drie jaar na uw laatste commerciële contact met Petit Bateau bewaard worden. Overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens: recht op toegang, recht op rectificatie, recht op wissen (recht om te worden vergeten), recht op bezwaar, recht op beperking en recht op overdraagbaarheid van de verwerking. U kunt ook richtlijnen opstellen voor het bewaren, verwijderen en openbaar maken van uw persoonsgegevens na uw overlijden. Om uw rechten uit te oefenen of voor verdere informatie kunt u ons een brief sturen met vermelding van uw naam, voornaam, adres en, indien mogelijk, uw klantennummer: Petit Bateau, Gulden-Vlieslaan 50, 1000 Brussel, België of een e-mail sturen naar: privacy@be.petitbateau.com. In geval van niet-naleving van deze verplichtingen hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de APD.

BIJZONDERE VOORWAARDEN: “PETIT BATEAU VERRASSINGSTASJE”

De algemene verkoopsvoorwaarden van Petit Bateau die beschikbaar zijn op het volgende adres www.petit-bateau.be/nl/ (hierna de “AV”) zijn van toepassing op de verkoop van het “Petit Bateau Verrassingstasje” onder voorbehoud van de bepalingen van deze Bijzondere Voorwaarden die voorrang hebben op de AV.

Alle termen die beginnen met een hoofdletter in deze Bijzondere Voorwaarden verwijzen naar termen zoals gedefinieerd in de AV van Petit Bateau.

ARTIKEL 1. DEFINITIE VAN “PETIT BATEAU VERRASSINGSTASJE”.

Deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van Producten die op de Website worden verkocht in het kader van het “Petit Bateau Verrassingstasje”.

Het “Petit Bateau Verrassingstasje” bestaat uit:

- Ofwel 7 (zeven) Producten waaronder:

o Of body’s met korte mouwen (meisje of jongen)

o Of body’s met lange mouwen (meisje of jongen)

o Of body’s geboorte met lange mouwen (meisje of jongen)

o Of slipjes voor Kinderen

o Of onderbroeken voor Kinderen

o Of boxershorts voor Kinderen

- Ofwel 3 (drie) slabbetjes

- Ofwel 4 (vier) t-shirts met korte mouwen voor Kinderen

- Ofwel 4 (vier) hemden met schouderbandjes voor Kinderen

- Ofwel 4 (vier) debardeurs voor Kinderen

Aangeboden tegen een voordelige prijs, zolang de voorraad strekt.

Alvorens een bestelling te plaatsen, wordt de Klant enkel uitgenodigd om het geslacht en de maat te kiezen (van 1 maand tot 12 jaar, afhankelijk van de producten) van het gekozen model (body, slipje, onderbroek of boxer). Het “Petit Bateau Verrassingstasje” is een willekeurig ontwerp met effen, bedrukte of gestreepte producten en vormt dus een verrassingsselectie van Producten voor de klant. De klant kan in geen geval de selectie Producten in het “Petit Bateau Verrassingstasje” kiezen, deze worden zelf door Petit Bateau samengesteld.Bo

Het aanbod “Petit Bateau Verrassingstasje” kan niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen, promoties of lopende voordelen.

ARTIKEL 2. GEEN PERSONNALISATIE

De Producten besteld in het kader van de « Verrassingspakketten Petit Bateau » kunnen niet gepersonaliseerd worden.

ARTIKEL 3. LEVERING

Producten besteld in het kader van het “Petit Bateau Verrassingstasje” worden onvermijdelijk thuis afgeleverd onder de voorwaarden vastgesteld door de AV.

ARTIKEL 4. OMRUILING EN TERUGBETALINGEN

De producten van het "Petit Bateau Verrassingstasje", vormen een ondeelbaar lot waardoor:

- Producten die op de markt worden gebracht onder het "Petit Bateau Verrassingstasje " niet volledig of gedeeltelijke omgeruild kunnen worden, noch op de Site, noch in een Petit Bateau boetiek.

- alleen een terugbetaling van alle Producten die het " Petit Bateau Verrassingstasje" vormen zal op de Site mogelijk zijn in overeenstemming met de procedure voorzien in artikel 8.2 van de AV. Een terugbetaling in een Petit Bateau boetiek is uitgesloten.

Algemene en Bijzondere Verkoopsvoorwaarden

Online gezet op 14/04/2021