Privacybeleid

1. WAT IS HET DOEL EN DE REIKWIJDTE VAN ONS BELEID VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS?

1.1 PETIT BATEAU herinnert u nogmaals aan zijn inzet om uw vertrouwen te verdienen en de in België en de Europese Unie geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens toe te passen, met name de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening (EU) nr. 2016/679 inzake Gegevensbescherming (AVG).

Dit gegevensbeschermingsbeleid informeert u over de voorwaarden waaronder PETIT BATEAU, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Het vervolledigt de informatie die u ter kennis wordt gebracht wanneer u ons uw gegevens verstrekt, bijvoorbeeld via een invulformulier.

1.2 Dit Beleid is van toepassing op gegevens verkregen in de winkel, per post of per telefoon wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst en ook als u onze website of mobiele applicatie gebruikt. Het betreft de regels van toepassing op de persoonsgegevens van al onze klanten en potentiële klanten, ongeacht de manier waarop deze gegevens verkregen zijn.

Dit beleid is permanent en voor iedereen toegankelijk op www.petit-bateau.be. Wij nodigen u uit om het aandachtig te lezen en regelmatig na te gaan of er geen wijzigingen werden aangebracht. Dit gegevensbeschermingsbeleid is onafhankelijk van ieder ander document dat van toepassing kan zijn binnen de contractuele relaties tussen PETIT BATEAU en zijn klanten en potentiële klanten, in met name zijn algemene verkoopvoorwaarden of zijn cookiebeleid.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS?

PETIT BATEAU, Vereenvoudigde Vennootschap op Aandelen (SAS) met één enkele aandeelhouder en een maatschappelijk kapitaal van 13.263.824 euro, ingeschreven in het handelsregister van Troyes onder nummer 542 880 125,waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd 15, rue du Lieutenant Pierre Murard - 10000 Troyes.

3. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ?

Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens die we nodig hebben in het kader van onze activiteiten, en dit met name om u gepersonaliseerde en kwalitatief hoogwaardige producten of diensten aan te bieden.

 

Persoonsgegevens zijn informatie waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld naam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, klantnummer, aankoopgeschiedenis, het IP-adres van uw computer enz.

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, zoals:

- Identificatiegegevens over u en uw gezin (bijv. naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, IP-adres, aantal kinderen, komst van een kind);

- Voor kandidaten, partners, leveranciers (motiveringsbrief, CV, functie);

- Contactgegevens (bijv. post- en e-mailadres, telefoonnummer);

- Bank, financiële en transactiegegevens (bijv. informatie over betaalmiddelen ...);

- Informatie met betrekking tot uw digitale activiteiten (bijv. IP-adres, surfgedrag, geolocatiegegevens, verbindingsgegevens);

- Commerciële gegevens: bijvoorbeeld klantnummer, aankoopgeschiedenis, informatie over uw klantenaccount en getrouwheidsaccount, beoordelingen over onze producten, koopgedrag, opgenomen telefoongesprekken ...;

- Gegevens over uw gewoonten en voorkeuren;

- Gegevens verzameld in het kader van onze uitwisselingen met u via onze websites, onze apps, onze pagina’s op sociale netwerken, oproepen aan de klantendienst, chats, e mailberichten, telefoongesprekken.

Of de mededeling van uw persoonsgegevens verplicht of optioneel is, wordt vermeld bij hun verzameling. De niet-mededeling van gegevens die als verplicht zijn aangemerkt, verhindert ons uw verzoek uit te voeren. Zo bijvoorbeeld is uw bezorgadres noodzakelijk om uw bestelling te kunnen leveren.

Wij wijzen u erop dat wij nooit de persoonlijke gegevens opslaan van de bankkaart die u gebruikt om uw aankopen op onze website te betalen maar deze persoonsgegevens rechtstreeks op een beveiligde manier doorgeven aan onze betalingsdienstverlener

4. HOE EN WANNEER VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld:

Op onze website en mobiele applicatie:

- In de rubriek “Account aanmaken”

- In de rubriek “Nieuwsbrief”

- In de rubriek “Deelnemen aan het loyaliteitsprogramma “Petit Bateau en ik””

- In het contactformulier

- Bij een bestelling, waarvoor vooraf een account moet worden aangemaakt, om met name te kunnen leveren

- Bij het online zetten van een tweedehandsartikel via de mobiele app,

- Bij het bezoeken van de website

Bij het invullen van een sollicitatieformulier van Petit Bateau,

Of

- in de boetiek of fabriekswinkel, wanneer u deelneemt aan ons loyaliteitsprogramma “Petit Bateau en ik”, bij de betaling van aankopen, de aanvraag van een elektronische kassabon;

Of

- bij uw uitwisselingen met de klantendienst

5. COOKIE GEOLOKALISATIE EN MELDINGEN

Een cookie is een klein bestandje dat tijdens uw consultatie op onze website wordt opgeslagen en uitgelezen. Een cookie kan ook worden gebruikt bij het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van een mobiele applicatie vanaf uw computer, smartphone, tablet, etc. MEER INFORMATIE +

Indien u dit wenst, kunt u de geolokalisatiefunctie van de mobiele app en de website activeren. De functie “geolokalisatie” van het mobiele toestel is bedoeld om het gebruik van de door de App geboden zoekfunctie van verkooppunten te verbeteren, zodat u makkelijker de dichtstbijzijnde winkel kunt vinden. Ze maakt het mogelijk op de website te profiteren van productaanbiedingen die zijn afgestemd op de weersomstandigheden in uw regio. Deze functie kan op elk ogenblik door de gebruiker worden geactiveerd of uitgeschakeld.

Als u wenst kunt u bij het downloaden of wanneer u voor het eerst inlogt, de App toestemming geven om u meldingen te sturen. U kunt ook toestemming geven voor verzending van meldingen door de website. Door de functie "meldingen" te activeren, kunt u commerciële aanbiedingen en informatie van Petit Bateau ontvangen die afgestemd zijn op uw profiel. Deze functie kan op elk ogenblik en kosteloos door de gebruiker worden uitgeschakeld.

Door meldingen en/of geolokalisatie toe te staan, kunt u ook pushberichten ontvangen over onze aanbiedingen of producten van de Petit Bateau-winkels. U kunt mobiele meldingen ontvangen, zelfs als de mobiele App in standby-mode of verborgen is.

6. WAAROM EN OP WELKE RECHTSGRONDEN GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS ?

6.1 Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan een aantal wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan wij gehouden zijn, waaronder:

- De toepasselijke financiële regelgeving. Het betreft onder meer:

- Veiligheidsmaatregelen om misbruik en fraude te voorkomen;

- Boekhoudkundige opvolging van de verrichte aankopen;

- Antwoord op officiële verzoeken van naar behoren gemachtigde overheidsinstanties of rechterlijke autoriteiten;

- Bewaren van de toestemming voor de gegevensverwerking (bijv. aanvaarding van cookies, ontvangst van commerciële aanbiedingen, …).

6.2 Om met u een overeenkomst te sluiten of, op uw verzoek, met u contact op te nemen om een ovreenkomst te sluiten.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de afsluiting en uitvoering van onze overeenkomsten, met name om:

- U informatie over onze producten te verstrekken;

- Uw aankopen te leveren;

- Te antwoorden op uw vragen en klachten;

- U service te bieden;

- Wanbetalingen te beheren.

6.3 Ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten of diensten op te zetten en te ontwikkelen, ons risicobeheer te optimaliseren, onze rechten te verdedigen en ook voor volgende doeleinden:

- Bewaren van het bewijs van verrichtingen of transacties;

- Bewaren van het bewijs van verrichtingen of transacties;IT-beheer, inclusief beheer van de infrastructuur (bijvoorbeeld gedeelde platforms), continuïteit van de diensten en computerbeveiliging;

- Selecteren en opvolgen van kandidatenprofielen voor een baan of opening van een boetiek;

- Opstellen van geanonimiseerde statistische modellen, testen, onderzoek en ontwikkeling, ter bevordering van het risicobeheer van PETIT BATEAU of verbetering van ons nieuwe of bestaande productaanbod;

- U een gepersonaliseerd aanbod doen van producten en diensten.

Deze commerciële voorstellen kunnen verwezenlijkt worden dankzij:

- De segmentering van onze prospects en klanten;

- De analyse van uw gewoontes en voorkeuren in onze verschillende communicatiekanalen met u (bezoeken aan onze winkels, e-mails of berichten, bezoeken aan onze website, mobiele applicatie enz.);

- Het in verband brengen van de producten die u hebt en de u betreffende gegevens waarover wij beschikken;

- Het beheer van spelletjes, trekkingen, geschenken, wedstrijden of andere soortgelijke marketingcampagnes of het aanbod van promotieacties of organisatie van events;

- Kennisgevingen over onze producten, laatste nieuwtjes en realisaties bij PETIT BATEAU;

- Het beheer van de klantendienst, inclusief het beantwoorden van uw vragen;

- Het verbeteren en personaliseren van uw ervaringen op onze websites en apps;

- Het beheer van uw accounts, waaronder het beheer van elk getrouwheids- of beloningsprogramma dat daaraan verbonden kan zijn;

- Het beheer en de verzending van gewonnen prijzen bij deelname aan een van onze promotiespellen.

Uw persoonsgegevens kunnen in geaggregeerde vorm in geanonimiseerde statistieken worden doorgegeven aan onze zakelijke klanten om hen te helpen hun activiteiten te ontwikkelen. In dat geval zullen onze zakelijke klanten niet in staat zijn u te identificeren en de u betreffende persoonsgegevens zullen hen nooit worden bekendgemaakt.

6.4 Om uw keuze te eerbiedigen wanneer wij uw toestemming voor een specifieke verwerking hebben gevraagd

In sommige gevallen hebben wij uw toestemming nodig om uw gegevens te kunnen verwerken, zoals met name om:

- Uw ervaring te verbeteren bij uw gebruik van onze website en mobiele apps,

- Direct marketingacties uit te voeren en u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw behoeften, u commerciële berichten en aanbiedingen te sturen, tevredenheidsonderzoeken te verrichten;

- Klantenbeoordelingen over onze producten te beheren en te publiceren, u te informeren over nieuwe diensten of wijzigingen in onze websites en apps,

- Bepaalde interacties te verrichten op de sociale media, voor het beheer van wedstrijden of andere dergelijke marketingactiviteiten.

7. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS ?

Om bovengenoemde doeleinden te bereiken, geven wij uw persoonsgegevens uitsluitend door aan:

- entiteiten van PETIT BATEAU;

- Dienstverleners die namens ons diensten verrichten;

- Gerechtelijke of financiële autoriteiten, overheidsdiensten of -instanties, op hun verzoek en binnen de grenzen van wat de regelgeving toestaat;

- Gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen of accountants.

8. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om te voldoen aan toepasselijke regelgeving, of voor een welbepaalde periode in het licht van onze bedrijfsverplichtingen, zoals een correcte boekhouding, een efficiënt beheer van de klantrelaties, alsook om te antwoorden op vragen van gerechtelijke of toezichthoudende instanties.

De meeste persoonsgegevens betreffende onze klanten worden gedurende ten hoogste drie jaar na het laatste contact (bestelling, verlanglijst, vraag om beschikbaarheidsmelding, klik op nieuwsbrief ...) bewaard. De gegevens betreffende de zoekertjes die u plaatst op de tweedehandsmodule van de mobiele app, worden gedurende maximaal vijf jaar na afloop van de advertentie bewaard. De financiële gegevens betreffende de bestelling worden bewaard gedurende tien jaar na de boekhoudkundige afsluiting.

9. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

Afhankelijk van de op uw situatie toepasselijke wetgeving, kunt u de volgende rechten uitoefenen:

- Recht van inzage: u kunt informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie van die gegevens verkrijgen;

- Recht op rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u vragen dat die gegevens dienovereenkomstig worden gewijzigd;

- Recht op wissing: u kunt vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist, voor zover toegestaan door de regelgeving;

- Recht op beperking van de verwerking: u kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt;

- Recht om uw toestemming in te trekken: als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken;

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien dit recht van toepassing is, kunt u vragen om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen of, indien dit technisch mogelijk is, om ze naar een derde door te zenden.

U hebt ook een recht van bezwaar, wat inhoudt dat u vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt het absolute recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden of voor profilering indien die profilering betrekking heeft op direct marketing.

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek hiertoe met vermelding van uw naam, voornaam en adres te richten aan het hieronder vermelde adres. Het is mogelijk dat een kopie van uw identiteitsbewijs wordt gevraagd.

- Per post: PETIT BATEAU Gulden-Vlieslaan 50, 1000 Brussel, België

Of

- Per e-mail naar het volgende adres: privacy@be.petitbateau.com.

10. ZAL U COMMERCIËLE AANBIEDINGEN ONTVANGEN?

In overeenstemming met uw gemaakte keuzes kunnen we uw contactgegevens gebruiken om u commerciële verzoeken te sturen, vooramelijk per post, e-mail of sms:

Aanbiedingen per post:

We kunnen u per post aanbiedingen voor onze producten en services toesturen. U kunt ook aanbiedingen van partnerbedrijven per post ontvangen.

Als u dit niet wenst, kunt u ons dit laten weten door contact op te nemen met onze Klantendienst.

Aanbiedingen per e-mail of sms:

U kunt aanbiedingen per e-mail of sms ontvangen voor onze producten en services, evenals aanbiedingen voor producten en services van partnerbedrijven, onder voorbehoud van uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.

Het staat u vrij om te allen tijde bezwaar te maken tegen het ontvangen van deze aanbiedingen.

- Voor onze aanbiedingen per e-mail:

door te klikken op de link 'Uitschrijven', die in elke e-mail is opgenomen, of door contact op te nemen met onze Klantendienst.

- Voor onze aanbiedingen per sms:

door “STOP SMS” te antwoorden op het nummer dat in elke sms verschijnt of door contact op te nemen met onze Klantendienst.

11. BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

U bezorgt ons de contactgegevens van uw kinderen in het kader van het loyaliteitsprogramma. Het doel is om u producten aan te bieden die zijn aangepast aan de noden van uw kinderen. Voor de gegevens betreffende uw kinderen kunt u te allen tijde de in artikel 8 beschreven rechten uitoefenen.

Het kan gebeuren dat minderjarigen ons hun contactgegevens willen doorgeven om zich te abonneren op onze nieuwsbrief, een klantenaccount aan te maken of zich aan te sluiten bij ons loyaliteitsprogramma.

Minderjarigen onder 16 jaar hebben de voorafgaande toestemming van hun ouders (of wettelijke verantwoordelijke) nodig om ons persoonsgegevens te verstrekken. Ook in de winkels zien we erop toe dat minderjarigen die toestemming hebben (bijvoorbeeld aanwezigheid van de ouder bij het aanmaken van de getrouwheidskaart).

Aan mensen van wie wij weten dat zij jonger zijn dan 13 jaar, zullen wij geen nieuws of aanbiedingen van ons merk opsturen.

12. WORDEN UW GEGEVENS BUITEN DE EU VERWERKT?

UWe hebben ervoor gekozen om te werken met aanbieders van hostingdiensten die zich ertoe verbinden om de gegevens op te slaan binnen het grondgebied van de Europese Unie.

Ingeval een dienstverlener er bij uitzondering toe gebracht zou worden Persoonsgegevens door te geven buiten het grondgebied van de Europese Unie, zien wij erop toe dat de verrichte verwerkingen een beschermingsniveau van de persoonsgegevens bieden dat overeenstemt met het door de verordening (AVG) vereiste niveau, aangevuld met de interne regels van Petit Bateau.

13. HOE ZORGEN WE VOOR DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS?

PETIT BATEAU neemt alle technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

14. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

PETIT BATEAU verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens na te leven. Als u echter van mening bent dat deze rechten niet zijn gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), overheidsinstantie die in België toeziet op de naleving van de toepasselijke regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

15. HOE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN WIJZIGINGEN IN ONS GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID?

Wij verbinden ons ertoe om dit Beleid zo vaak als nodig bij te werken en voor iedereen beschikbaar te stellen op onze website.

16. HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: privacy@be.petitbateau.com.